Навчання та перевірка знань керівників та спеціалістів

  • законодавство з охорони праці, пожежна безпека, електробезпека, гігієна праці та надання першої медичної допомоги;
  • правил безпеки газопостачання України;

  • правил будови і безпечної експлуатації посудин що працюють під тиском;
  • правил ОП під час виконання робіт на висоті;
  • правил охорони праці на автомобільному транспорті;
  • правил безпечної роботи з інструментами та пристроями;
  • правил безпеки в будівництві (ДБН А.3.2.2-2009)
  • правил будови і безпечної експлуатації (вантажопідіймальних кранів, підйомників, навантажувачів, ліфтів);
  • правил охорони праці в сільському господарстві;
  • та інших нормативних актів ….