Відповідно до ст. 18 Закону України  «Про охорону праці» посадові особи діяльність, яких пов’язана з організацією безпечного ведення робіт, під час прийняття на роботу і періодично, один раз на три роки, проходять навчання а також перевірку знань з питань охорони праці.

 

ТОВ НМЦ «Охорона праці» пропонує Вам послуги по навчанню з питань охорони праці посадових осіб з видачею посвідчень про проходження навчання та перевірки знань, у відповідності до Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці затвердженого Наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 року № 15.

 

Тематичний план навчання посадових осіб і спеціалістів з питань охорони праці

Тема 1.  Законодавство  України  про  охорону праці.  Основні положення Закону  України  “Про  охорону  праці”, “Про загальнообов’язкове   державне   соціальне   страхування  від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили  втрату  працездатності” та взаємозв’язок з іншими Законами України. Законодавство України про працю.

Тема 2. Організація роботи з охорони праці.

Тема 3. Вибухонебезпека виробництва і вибухозахист.

Тема 4. Пожежна безпека.

Тема 5. Електробезпека.

Тема 6.   Гігієна   праці.   Медичні   огляди.   Профілактика професійних отруєнь і захворювань.

Тема 7.  Надання  першої допомоги потерпілим у разі нещасного випадку.
Тема 8.  Управління роботами  з  профілактики  та  ліквідації наслідків аварій.

Тема 9. Безпека праці в галузі

 

Галузеві та міжгалузеві нормативні акти з охорони праці за якими проводиться навчання:

 

Правил безпеки систем газопостачання (НПАОП 0.00-1.76-15)

 

Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями

(НПАОП 0.00-1.71-13)

 

Правил охорони  праці під час виконання робіт на висоті (НПАОП 0.00-1.15-07)

 

Правил будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском (НПАОП 0.00-1.59-87)

 

Правил охорони праці на автомобільному транспорті (НПАОП 0.00-1.62-12)

 

Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека в будівництві (НПАОП 45.2-7.02-12)

 

Правил будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів
(НПАОП 0.00-1.01-07)

 

Правил будови і безпечної експлуатації навантажувачів (НПАОП 0.00-1.22-08)

 

Правил будови і безпечної експлуатації парових та водогрійних котлів (НПАОП 0.00-1.60-66)

 

Правил охорони праці в с/г виробництві (НПАОП 01.1-1.01-12)

 

Інше.

 

Подати заявку